15 - 12 - 2018 Wyczyść formularz i zacznij od nowa
Zanim zaczniesz proces rekrutacji przeczytaj koniecznie:

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj:

  • Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego: paszport lub kartę stałego pobytu)
  • Świadectwo maturalne
  • W przypadku zapisywania się na studia uzupełniające (magisterskie) dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis.
  • Książeczke wojskową (jeżeli została wydana)
  • Zeskanowane zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG o minimalnej szerokości(width) 640px Będzie ono potrzebne do wydrukowania LEGITYMACJI elektronicznej
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także wizerunku, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, jako Administratora Danych Osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia oraz przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom w celach realizacji procesu rekrutacji i kształcenia, a także wypełnienia obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie dane kontaktowe informacji handlowych przekazywanych przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi drogą mailową, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2018, poz. 650), a także kontakt telefoniczny, zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2017, poz. 1907).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb kontaktu ze mną, w przypadku rezygnacji z procesu kształcenia lub niepodjęcia studiów zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem kształcenia dla potrzeb kontaktu ze mną po ukończeniu studiów wyższych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016r. poz. 922).

Kandydat na studenta, a także student, uprawniony jest w siedzibie SAN do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji ze studiów, wpłacona opłata rekrutacyjna i wpisowe nie zostaną mi zwrócone.
Wyrażam zgodę:
SYSTEM REKRUTACYJNY San - kopfer & wytrych - SWSPiZ 2011