27 - 9 - 2023 Wyczyść formularz i zacznij od nowa

Witamy Cię Serdecznie,

Skoro odwiedziłeś naszą stronę to, na pewno szukasz wymarzonych studiów dla siebie i już wiesz, że studiując w Społecznej Akademii Nauk rozpoczniesz przygodę, dzięki której możesz osiągnąć prawdziwy sukces w życiu zawodowym.

Już dziś możesz zgłosić swoją chęć studiowania w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach na kierunkach:
 • Ekonomia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Pedagogika
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Administracja
Zanim zaczniesz proces rekrutacji przeczytaj koniecznie:

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj:
 • Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego: paszport lub kartę stałego pobytu)
 • Świadectwo maturalne
 • W przypadku zapisywania się na studia uzupełniające (magisterskie) dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis.
 • Książeczkę wojskową (jeżeli została wydana)
 • Zeskanowane zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG o minimalnej szerokości(width) 640px Będzie ono potrzebne do wydrukowania LEGITYMACJI elektronicznej
Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, a także wizerunku, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi, ul. Sienkiewicza 9, jako Administratora Danych Osobowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji i kształcenia oraz przekazywanie moich danych osobowych innym podmiotom w celach realizacji procesu rekrutacji i kształcenia, a także wypełnienia obowiązków informacyjnych, archiwizacyjnych i statystycznych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na otrzymywanie na podane przez siebie dane kontaktowe informacji handlowych przekazywanych przez Społeczną Akademię Nauk z siedzibą w Łodzi drogą mailową, zgodnie z ustawą Prawo o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2019, poz. 123 i 730), a także kontakt telefoniczny, zgodnie z ustawą prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2019, poz. 643 i 730).

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach dla potrzeb kontaktu ze mną, w przypadku rezygnacji z procesu kształcenia lub niepodjęcia studiów zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, udostępnionych w złożonych przeze mnie dokumentach związanych z procesem kształcenia dla potrzeb kontaktu ze mną po ukończeniu studiów wyższych, zgodnie z ustawą z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018, poz. 1000) i Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

Kandydat na studenta, a także student uprawniony jest w siedzibie SAN do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania). Polityka prywatności oraz klauzula informacyjna dostępne są na stronie internetowej uczelni.

Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku rezygnacji ze studiów wpłacona opłata rejestracyjna, wpisowa i za legitymację nie zostaną mi zwrócone.
Wyrażam zgodę:

Aby przejść do formularza rekrutacji, kliknij przycisk DALEJ.
SYSTEM REKRUTACYJNY San - kopfer & wytrych - SWSPiZ 2011