23 - 1 - 2018 Wyczyść formularz i zacznij od nowa

Witamy Cię Serdecznie,

Skoro odwiedziłeś naszą stronę to, na pewno szukasz wymarzonych studiów dla siebie i już wiesz, że studiując w Społecznej Akademii Nauk rozpoczniesz przygodę, dzięki której możesz osiągnąć prawdziwy sukces w życiu zawodowym.

Już dziś możesz zgłosić swoją chęć studiowania w Społecznej Akademii Nauk w Kielcach na kierunkach:
 • Ekonomia
 • Bezpieczeństwo wewnętrzne
 • Pedagogika
 • Logistyka
 • Zarządzanie
 • Administracja
Zanim zaczniesz proces rekrutacji przeczytaj koniecznie:

Przed przystąpieniem do wypełniania formularza przygotuj:
 • Dowód osobisty (w przypadku braku dowodu osobistego: paszport lub kartę stałego pobytu)
 • Świadectwo maturalne
 • W przypadku zapisywania się na studia uzupełniające (magisterskie) dyplom ukończenia studiów licencjackich lub jego odpis.
 • Książeczkę wojskową (jeżeli została wydana)
 • Zeskanowane zdjęcie legitymacyjne w formacie JPG o minimalnej szerokości(width) 640px Będzie ono potrzebne do wydrukowania LEGITYMACJI elektronicznej
Oświadczam iż:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Społeczną Akademię Nauk w celach rekrutacji, dokumentowania przebiegów studiów oraz wykonywania przez Uczelnię innych zadań i uprawnień wskazanych w obowiązujących przepisach prawa oraz w statucie Uczelni. Administratorem danych osobowych zamieszczonych w kwestionariuszu osobowym jest Społeczna Akademia Nauk z siedzibą przy ul. Sienkiewicza 9 90-113 Łódź. Administrator gromadzi i przetwarza dane osobowe zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. Nr 164, poz. 1365 ze zm.) oraz rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 2 listopada 2006 r. w sprawie dokumentacji przebiegu studiów (Dz.U. Nr 224, poz. 1634 ze zm.), w celu prowadzenia rekrutacji na studia wyższe oraz prawidłowego dokumentowania przebiegu studiów. Kandydat na studenta a także student uprawniony jest w siedzibie Społecznej Akademii Nauk do wglądu do zgłoszonych danych osobowych, żądania ich poprawienia lub uzupełnienia, a także do usunięcia (w przypadku gdy są gromadzone i przetwarzane niezgodnie z obowiązującymi przepisami prawa lub celem ich podania).
Wyrażam zgodę:

Aby przejść do formularza rekrutacji, kliknij przycisk DALEJ.
SYSTEM REKRUTACYJNY San - kopfer & wytrych - SWSPiZ 2011